שכר לימוד מדיטציה


שיעורי המדיטציה מתקיימים כל שבועיים

ניתן להשלים/להחליף שיעורי יוגה בשיעור מדיטציה

45 ₪ שיעור כשיעור נוסף 

250 ל 4 שיעורים