שכר לימוד מדיטציה


שיעורי המדיטציה היוגית מתקיימים במסגרת קורס מדיטציה

עלות קורס יסודות המדיטציה בן 5 שיעורים 600 ₪

* לאחר הקורס, כדי להמשיך את האימיון, ניתן להמשיך לבוא לתרגל במסגרת קבוצתית.