החזר כספי במקרה של פרישה מהקורס

* לא יינתן החזר כספי על הקורס לאחר פתיחת הקורס, במקרה של פרישה מהקורס.
* במקרה של ביטול הקורס מטעם המרכז ליוגה, ינתן החזר כספי שלם.