החזר כספי במקרה של פרישה מהקורס

לא יינתן החזר כספי על הקורס לאחר פתיחת הקורס, במקרה של פרישה מהקורס.