הרשמה מיוחדת

נרשמים במחיר מוזל לשישה חודשים מראש.
מחודש ינואר עד יוני ואחר-כך מחודש יולי עד דצמבר.
במידה ומפסיקים באמצע התקופה, מודיעים מראש ומקבלים את יתרת התשלומים בחזרה בקיזוז ההנחה.

התרגול הוא בקבוצות קבועות, וחלק מהן מלאות. על כן יש להודיע מראש אם מפסיקים להגיע על-מנת שנדע כמה מקום פנוי יש בחדר.

השלמת שיעורים
ניתן ומאוד רצוי להשלים שיעורים שמחסירים  ביום אחר בתאום מראש על בסיס מקום פנוי בקבוצות.
השלמת שיעורים אפשרית בכל בחודש משולם.