שאלות ותשובות ברוח הודו


גלגול נשמות

שאלה- האם יש אמת בגלגול נשמות ?

ראמאנה- גלגול נשמות קיים כל עוד קיימת בורות. למעשה, אין כל גלגול נשמות, לא עכשיו ולא קודם וגם לא יהיה אחר כך, וזוהי האמת.

שאלה- האם היוגי יכול לדעת על חייו הקודמים?

ראמאנה- האם אתה יודע את חייך הנוכחיים שאתה מבקש לדעת על חייך הקודמים? מצא את ההווה והשאר יתגלה. גם עם ידיעתך הנוכחית המוגבלת אתה סובל כל כך הרבה. מדוע אתה מבקש להעמיס על עצמך ידע נוסף? האם כדי לסבול עוד יותר?

*

ראמאנה מהרישי

שלום ושלווה

שאלה- כיצד אוכל להשיג שלום ושלווה? אינני מצליח להשיג זאת באמצעות חקירה עצמית.(מה היא חקירה עצמית ?– נא לפנות לספריו של ראמאנה ).

ראמאנה- שלום ושלווה הם מצבך הטבעי. ההכרה היא זו שמפריעה ממך לדעת את מצבך הטבעי. חקור ובדוק מהי ההכרה והיא תיעלם. אין דבר כזה הנקרא הכרה העומדת נפרדת מהמחשבות. למרות זאת, בגלל הופעתן של מחשבות, מניח אתה שקיים דבר מה אשר ממנו הן מתעוררות וקורא לזה הכרה. כשבודק אתה כדי לראות מהו זה שאתה קורא לו הכרה, אתה מגלה שאין דבר כזה בנמצא. כאשר, בדרך זו נעלמת ההכרה, מממש אתה את השלום והשלווה הנצחיים.

*

התכנסות פנימה

שאלה -
מדוע קשה להתכנס פנימה (לעבור מפראורטי לניורטי)
למרות ניסיונות חוזרים ונשנים?

תשובה -
זה נעשה על-ידי אבהיאסה (תרגול) וויראגיה (נטישה, אי-השתוקקות) וזה מצליח, אבל לאט.
ההכרה, שהייתה רגילה במשך זמן כה ארוך לצאת החוצה, אינה מופנמת פנימה בנקל.
קשה להגביל פרה המורגלת לרעות בגניבה בשדות זרים לרפת שלה.
אפילו אם בעליה מפתה אותה עם דשא טעים ומספוא מעולה, היא מסרבת בפעם הראשונה, לאחר מכן היא אוכלת מעט, אולם הנטייה הטבועה בה לסטות מתגברת והיא כושלת.
כאשר היא מפותה באופן חוזר ונשנה על-ידי הבעלים, היא מרגילה את עצמה לרפת.
לבסוף, אפילו אם משחררים אותה, היא לא תנדוד.
אותו הדבר עם ההכרה האנושית. אם פעם אחת היא תמצא את
אושרה בפנים, היא לא תפנה החוצה.

שאלה -
אני מנסה, אך זה לא מחזיק מעמד הרבה זמן .

תשובה -
תרגול מביא לשלמות.

שאלה -
ובינתיים?

תשובה -
בינתיים לא צריך לסבול.

ראמאנה מהרישי