מבוא לקורס מורים


מפגשי מבוא והרשמה
 יום שלישי 25/09/2018 ב 18:00

הכרות, הסבר על הקורס, שאלות ותשובות.

המפגש בכניסה חופשית


פרטים על הקורס