מבוא


מצבי הגוף של היוגה, נקראים אסנות. האסנות התגלו על ידי חכמי הודו הקדומים – הרישים והמַהָרישים שהם יוגים בעלי רמה התפתחותית גבוהה ביותר, השולטים בידיעות בידיעות פיזיולוגיות ופיסיקליות מפליאות.
במשך אלפי שנים, גובשו האסנות לצורתן הנוכחית. עד לפני עשרות שנים, התייחסו אנשי המדע המערביים לתרגול האסנות כאל דבר שבאמונה תפלה. אולם כיום, יכירו אף הספקנים המתעניינים בבריאותם, בחשיבות היוצאת דופן של מצבים גופניים מיוחדים אלו, אשר השפעתם הוכחה גם בניסויים מדעיים. בנושא פורסמה, נכתבה ומוסיפה לצאת לאור, ספרות עשירה ומגוונת.
השפעת תנוחות היוגה, היא רב ממדית ואינטגרטיבית והתוצאות מרשימות הן, בתחום חיזוק הגוף, צלילות המחשבה והרוח.
תרגול האסנות מביא לשיווי משקל ולהרמוניה בין הגוף, הנפש והמחשבה ומחזק בהתמדה את המנגנון החיסוני שלנו.