הייה טוב


הייה טוב

טוּב היא התכונה הנעלה ביותר.
טוּב מביא לאדיבות, רוחב לב ומוסריות.
פתח אופי טוב.
ארח מחשבות טובות, נעלות, אלוהיות.
כל האתיקה וההתנהגות נכללת בזה.
להיות טוב זה אלוהי.
אם אתה רוצה להיות טוב, ראה את הטוב,
שמע את הטוב, חשוב על הטוב,
עשה מה שטוב, דבר טוב,
קרא מה שטוב, כתוב מה שטוב,
אכול את הטוב, שתה את הטוב.
הייה טוב.


היי טובה

טוּב היא התכונה הנעלה ביותר.
טוּב מביא לאדיבות, רוחב לב ומוסריות.
פתחי אופי טוב.
ארחי מחשבות טובות, נעלות, אלוהיות.
כל האתיקה וההתנהגות נכללת בזה.
להיות טובה זה אלוהי.
אם את רוצה להיות טובה, ראי את הטוב,
שמעי את הטוב, חשבי על הטוב,
עשי מה שטוב, דברי טוב,
קראי מה שטוב, כתבי מה שטוב,
אכלי את הטוב, שתי את הטוב.
הייה טובה.
סוואמי שיבננדה