עשה טוב


עשה טוב

מעשה טוב לעולם אינו אובד.
הוא מטהר את הלב מביא אור וחסד אלוהי.
כל מעשה טוב הוא זרע לחיים נצחיים.
עשה את כל הטוב שאתה יכול, בכל הדרכים שאתה יכול,
לכל האנשים שאתה יכול, בכל מקום שאתה יכול,
בכל זמן שאתה יכול, עם ההתלהבות, הכוח, האהבה, הלב והעניין שאתה יכול,
ככל שאתה יכול.
הטבע שלך צריך להיות עשייה טובה.
עשיית טוב והבאת אושר לאחרים יביאו אושר גם לך.

עשי טוב

מעשה טוב לעולם אינו אובד.
הוא מטהר את הלב מביא אור וחסד אלוהי.
כל מעשה טוב הוא זרע לחיים נצחיים.
עשי את כל הטוב שאת יכולה, בכל הדרכים שאת יכולה,
לכל האנשים שאת יכולה, בכל מקום שאת יכולה,
בכל זמן שאת יכולה, עם התלהבות, כוח, אהבה, לב ועניין שאת יכולה,
ככל שאת יכולה.
הטבע שלך צריך להיות עשייה טובה.
עשיית טוב והבאת אושר לאחרים יביאו אושר גם לך.

סוואמי שיבננדה