שרת


הצעד הראשון בדרך הרוחנית היא שירות בלתי אנוכי של האנושות.

שירות בלתי אנוכי הוא הסיסמה לאורך הדרך לגאולה.

שירות תמיד מרומם והופך אותך לאלוהי.

שירות מטהר, מכפר וממלא באנרגיה.

לחיות חיים בדרך של שירות זה להיות באינטימיות עם סוד החיים הכמוס ביותר.

לשרת את האנושות זה להיות באחדות עם התודעה הקוסמית.

על כן באופן בלתי אנוכי שרת / שרתי את האנושות בכנות ורגש (bhav).

סוואמי שיבננדה