הייה רחום


הייה רחום

פתח את לבך לחמלה.

הבן את סבלם של אחרים והייה מוכן תמיד לעזור להם.

כל העולם הוא משפחה אחת.

כולם ילדים של אלוהים.

העולם כולו הוא מקום משכנך, חלוק מה שיש לך עם אחרים.

לב עם חמלה הוא מקום משכנו של אלוהים.


היי רחומה

פתחי את לבך לחמלה.

הביני את סבלם של אחרים והיי מוכנה תמיד לעזור להם.

כל העולם הוא משפחה אחת.

כולם ילדים של אלוהים.

העולם כולו הוא מקום משכנך, חלקי מה שיש לך עם אחרים.

לב עם חמלה הוא מקום משכנו של אלוהים.

סוואמי שיבננדה