הייה נעים

פתח נעימות.

רכות היא תרופה מרגיעה.

היא משככת כאב.

נגיעה רכה, מילה רכה,

מעשה של חיבה – בכול אלה אין עלות,

רק מביאים שמחה לאחר

שכסף אינו יכול לקנות.

רכות ונעימות היא שפה שחרש יכול לשמוע

והטיפש יכול להבין.

נעימות מטוב לב היא דרכון ישיר

לממלכה של נועם נצחי.

סוואמי שיבננדה