הַגְּשֶׁם

חייה לא על מנת לספק את הלשון והחושים, אך חייה כדי להגשים את העצמי בתוכך.

ראיית האמת או האלוהות אינה אפשרית ללא הכחדת האגו.

השג זאת דרך תרגול יוגה ומדיטציה. הגשם את עצמך.

הייה חופשי.

 סוואמי שיבננדה


We are just an advanced breed of monkeys on a minor planet of a very average star. But we can understand the Universe. That makes us something very special.

אנחנו רק זן מתקדם של קופים של כוכב-לכת מינורי של כוכב ממוצע מאוד. אבל אנחנו יכולים להבין את היקום. מה שהופך למשהו מאוד מיוחד.
סטיבן הוקינג