קורס התעמקות בפסוקי היוגה

פסוקי היוגה, שתמציתם נכתבה ע"י מהרישי פטנג'לי לפני כאלפיים שנה, מהווים את תפיסת העולם היוגית. הם מייצגים גישה מקיפה ומדעית ביותר להתקדמות ביוגה. זו שיטה לחקירה עצמית שמעבירה את האדם דרך שינויים אישיים שלב אחר שלב לדרגות של התפתחות. מעולם לא נותחה ההכרה האנושית בצורה כה מושלמת. מעולם לא הוצג בבהירות כה רבה תהליך שנועד לפטור את האדם מחולשות ומצרות אנושיות. שיטות היוגה אף שמקורן בעתים קדומות, הן עדיין טכניקה מועילה ביותר הזמינה לאדם המודרני. כל אדם יכול לתרגל את שמונת האיברים של הרג'ה יוגה המפורטים בפסוקי היוגה, ללא קשר לדתו ולתפיסת עולמו.


הפסוקים השני והשלישי נחשבים למרכזיים:

2-1 יוגה היא עצירת הפעילויות של המיינד
2-2 כעת המתבונן נח בטבעו האמיתי

המילה יוגה פירושה איחוד. היא מתייחסת לתהליך האיחוד של הפרט, האדם ואישיותו הפרטית עם עצמו. איחוד זה מביא לאותו מצב הכרתי שבו המיינד (Mind) שקט בכל הנסיבות.

הקורס בן שמונה מפגשים יועבר על ידי שגיא.

הרצאת מבוא תתקיים ביום רביעי 13/5 בשעה 20:00.
מהרישי פטנג'לי 200 לפנה"ס