תן

תן לעני, לחולה, למסכן ולחסר הישע. תן ליתום, לתשוש, לעיוור ולאלמנה. אם אתה נותן, כל העושר של העולם יהיה שלך. זהו סוד השפע של החיים. על כן, תן, תן, תן. אתה מתפרנס ממה שאתה מקבל, אך אתה עושה חיים על ידי מה שאתה נותן. תן בשפע, אתה תהנה משלום ושגשוג. אתה תשיג טוהר של הלב. תוכל לחוות רטט בל יתואר של נועם רוחני. זה ייתן לך חוזק פנימי אדיר. הפץ מחשבות של רצון טוב וחלוק מה שיש לך עם אחרים. הפץ ידע רוחני לכל. השתמש בעושר, בידע וחוכמה שאתה מחזיק לתועלת האנושות.

תפילה תיקח אותך מחצית הדרך לאלוהים, צום עד לדלת משכנו וצדקה תשלים את כניסתך.

סוואמי שיבננדה

תני

תני לעני, לחולה, למסכן ולחסר הישע. תני ליתום, לתשוש, לעיוור ולאלמנה. אם את נותנת, כל העושר של העולם יהיה שלך. זהו סוד השפע של החיים. על כן, תני, תני, תני. את מתפרנסת ממה שאת מקבלת, אך את עושה חיים על ידי מה שאת נותנת. תני בשפע, את תהני משלום ושגשוג. את תשיגי טוהר של הלב. תוכלי לחוות רטט בל יתואר של נועם רוחני. זה ייתן לך חוזק פנימי אדיר. הפיצי מחשבות של רצון טוב וחלקי מה שיש לך עם אחרים. הפיצי ידע רוחני לכל. השתמשי בעושר, בידע וחוכמה שאת מחזיקה לתועלת האנושות.

תפילה תיקח אותך מחצית הדרך לאלוהים, צום עד לדלת משכנו וצדקה תשלים את כניסתך.

סוואמי שיבננדה