טהר

טוהר המינד (Mind) מעניק שלווה, שמחה, מיקוד, שליטה על החושים, ומכשיר את האדם להגשמה עצמית.
ההכרה מיטהרת על ידי תרגול ופיתוח תכונות נעלות, שליטה עצמית ודבקות באל.
כאשר המינד מיטהר הוא הופך לידידך.
מכיוון שהוא מסיר מעצמו את כל הקליפות המכסות על האמת, מתאפשר לך לראותה.

איזו חובה גדולה יותר מונחת לפניך מאשר לטהר את חייך מכל איבה, סיג, שנאה, תאווה, ולמלא אותם באהבה, טוּב, שלום וטוהר
סוואמי שיבננדה