Yoga practice in the Carmel nature

שוב נפגשים: 14/04/2011 יום חמישי ב 5:45 בבקר

השעות המוקדמות של הבוקר נחשבות לשעות מיוחדות לתרגול יוגה, ה brahma muhurta מושג ביוגה המתייחס לשעות הבוקר המוקדמות בין 3-6 כזמן בו הגונה- האיכות השולטת בטבע היא הסטווה - מידת הטוהר, הצלילות והאיזון. זמן זה אומרים החכמים מתאים ביותר להצלחה בתרגול יוגה.
נשכים עם ציוץ הציפורים, בשעות הבוקר המוקדמות "לייט" של עונת האביב, טיול שקט בטבע ביערות הכרמל המתחדשים ופורחים, נתרגל עם הזריחה והפריחה. נתמלא בכוחות מחודשים להתחלת יום חדש ומיוחד ככה סתם באמצע השבוע. נהיה בחזרה במרכז היוגה ב 7:30 כדי להמשיך את היום מהתחלה.

נפגשים בכניסה למרכז
בבקשה להרשם במייל חוזר או ב SMS. תודה.

יש להצטייד ב:
מזרון תרגול
כדאי כרית לישיבה או להשתמש במזרון - לגלגל אותו כדי להגביהה
מים
ספל לשתייה חמה
נעלי הליכה
בגדים חמים
מצב רוח טוב

* במידה ואין מזרון, ניתן לרכוש מזרון תרגול חדש במרכז או להביא שמיכת צמר. לצערנו לא ניתן לקחת ציוד מהסטודיו.
** הכוונה לצאת בזמן, בבקשה לא לאחר

ברצון ואהבה
שגיאחוויות...

סיגלית
דליה