מחוברות

מחיר הסדנה 200 עד לתאריך 16.6.2013 
לאחר מכן 250